FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 848 1 3 019 1 3 193 1 3 365 1 3 539 1 3 715 1 3 888 1
120g offset-papper 2 903 1 3 084 1 3 260 1 3 443 1 3 626 1 3 808 1 3 989 1
200g offset-papper 3 366 1 3 609 1 3 857 1 4 102 1 4 349 1 4 598 1 4 846 1
300g offset-papper 3 607 1 3 884 1 4 162 1 4 442 1 4 723 1 5 006 1 5 290 1
135g Återvunnet papper 3 064 1 3 268 1 3 468 1 3 669 1 3 877 1 4 081 1 4 286 1
170g Återvunnet papper 3 165 1 3 380 1 3 593 1 3 810 1 4 030 1 4 251 1 4 467 1
250g Återvunnet papper 3 727 1 4 024 1 4 319 1 4 616 1 4 913 1 5 212 1 5 514 1
130g Silk-papper 2 346 3 2 511 3 2 675 3 2 735 3 2 992 3 3 020 3 3 044 3
170g Silk-papper 2 411 3 2 586 3 2 760 3 2 820 3 3 113 3 3 165 3 3 192 3
250g Silk-papper 2 839 3 3 070 3 3 243 3 3 307 3 3 773 3 3 838 3 3 900 3
350g Silk-papper 3 016 3 3 274 3 3 450 3 3 516 3 4 059 3 4 203 3 4 271 3
275g Gmund Verge White 7 610 1 8 443 1 9 278 1 10 115 1 10 961 1 11 812 1 12 662 1
275g Gmund Verge Creme 7 610 1 8 443 1 9 278 1 10 115 1 10 961 1 11 812 1 12 662 1
260g Chromokartong 3 221 3 3 284 3 3 344 3 3 409 3 3 959 3 4 024 3 4 087 3
Plast, 125 mikron 5 104 1 5 587 1 6 065 1 6 550 1 7 045 1 7 536 1 8 027 1
Plast, 250 mikron 6 444 1 7 106 1 7 769 1 8 438 1 9 118 1 9 799 1 10 483 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck