Färgböcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid 5-14 vardagar (se nedan)
Paperback/Softcover: 10
Vardagar Wire-O Spiralinbindning: 10
Vardagar Kalenderspiral: 10
Vardagar Helbunden/Hardcover: 14
Vardagar Expresstryck: 5 vardagar – dock inte på Helbunden/Hardcover

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 33.377,- 1 43.862,- 1 46.244,- 2 48.374,- 2 50.506,- 2
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 24.514,- 6 29.383,- 6 34.255,- 6 39.124,- 6 43.998,- 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 25.086,- 6 30.146,- 6 35.209,- 6 40.268,- 6 45.330,- 6
90g Offsettpapper 24.678,- 6 29.600,- 6 34.527,- 6 39.448,- 6 44.373,- 6
115g G Print 26.474,- 6 31.993,- 6 37.520,- 6 43.040,- 6 48.563,- 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign-mal böcker

1-col
2-col
Cover